"ขยายเวลา การสมัครส่งผลงานวิชาการพยาบาลและส่งประกวดภาพถ่ายจักษุ ถึงวันที่ 16 มิถุนาย 2557 ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!

Downloads แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (คลิกที่รูป)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุไทย 10 - 11 กรกฎาคม 2557

1 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ 2557
2 แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form)
3 แบบฟอร์มการสมัครส่งประกวดภาพถ่ายจักษุประเภท (Print Division)
4 แบบฟอร์มการสมัครส่งผลงานวิชาการทางการพยาบาลจักษุจักษ
5 คำชี้แจงส่งผลงานวิชาการพยาบา
6 กำหนดการงานประชุมฯ
7 แบบฟอร์มจองโรงแรม ARNOMA
8 แบบฟอร์มลงทะเบียนภาษาอังกฤษ
9 แบบฟอร์มส่งผลงานภาษาอังกฤ
10 แบบฟอร์มส่งประกวดภาพถ่ายภาษาอังกฤ


รายชื่อสมาชิกชมรมฯ


                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-388711 ต่อ 1308, 130